گزارش ذخیره

دنیای عجیب زنبورهای انگلی - مایلز ژانگ - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٣ (٤ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن