گزارش ذخیره

انگلیسی زبانان بومی این را نمی گویند | اشتباهات مزاحم گرامر در زبان انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٠٣ (٢ سال قبل)

00:00 چرا ما این اشتباهات را انجام می دهیم
00:37 ساختن اسامی غیرقابل شمارش قابل شمارش
02:20 استفاده از ترتیب نادرست صفت ها
04:12 با دوره ما یک دوست مطالعه پیدا کنید
06:19 موافقت با منفی
07:50 هیچ کس نمی گوید "I want to go to USA"

فرستادن