گزارش ذخیره

سفر و آب و هوا | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠١ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:43 هوا وحشتناک است
08:47 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن