گزارش ذخیره

گفتن «ok» را متوقف کنید | از این گزینه‌ها استفاده کنید تا شبیه بومی به نظر برسید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٣٠ (٢ سال قبل)

00:00 چه اتفاقی می‌افتد وقتی «OK» را متوقف کنید
00:51 آیا از OK در سخنرانی روزمره خود استفاده می کنید؟
01:24 موافقت با چیزی
04:27 اجازه دادن
06:03 درخواست اجازه
06:38 صحبت از خودمون
07:01 تغییر موضوع

فرستادن