گزارش ذخیره

فرم فعل حال ساده در انگلیسی - زمان فعل انگلیسی


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٣/١٩ (٦ سال قبل)

فرستادن