گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی خود را بهبود بخشید (استفاده از کلمات ساده را متوقف کنید!)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٢٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 Nice
03:04 Good
07:22 افعال

فرستادن