گزارش ذخیره

سندرم ایمپوستر چیست و چگونه می توان با آن مبارزه کرد؟ - الیزابت کاکس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٦/٠٦ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن