گزارش ذخیره

ایجاد اعتماد به نفس برای صحبت کردن به انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/١٠ (٣ سال قبل)

01:45 ایجاد اعتماد به نفس
04:05 اهمیت اعتماد به نفس
04:50 طرز فکر
06:20 صلاحیت
08:48 پروژه خانم ها
10:10 آماده سازی
13:18 دستاوردها

فرستادن