گزارش ذخیره

کلمات متضاد را در انگلیسی با استفاده از مقایسه ویدیویی یاد بگیرید - برای کودکان


کانال کیدوس کانال کیدوس
٥٦٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٧ (١ سال قبل)

فرستادن