گزارش ذخیره

نحوه شروع مکالمه در استرالیا و تمرین مکالمه انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٠٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:50 سلام و احوال پرسی
03:26 در میخانه
05:36 توی تاکسی
07:44 در سوپرمارکت
09:01 وقتی در سفر هستید
11:12 بسته شدن

فرستادن