گزارش ذخیره

10 مکالمه بسیار کوتاه (موضوعات روزانه) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:46 ده مکالمه بسیار کوتاه
03:48 نقش بازی (تمرین با مارک)

فرستادن