گزارش ذخیره

بهترین برنامه برای تمرین روزانه انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 پاسخ سوالات خود را با این برنامه دریافت کنید
02:14 HiNative چیست
03:04 نحوه ثبت نام
04:50 نحوه استفاده از این برنامه

فرستادن