گزارش ذخیره

چه مشکلی با شما دارد؟ - متداول ترین پرسش ها و پاسخ ها به زبان انگلیسی | تمرین مکالمه انگلیسی


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٣ (١ سال قبل)

فرستادن