گزارش ذخیره

لهجه های انگلیسی در سراسر جهان


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:00 لبنان
03:50 ویتنام
05:04 اسپانیا
07:09 فرانسه
10:45 تانزانیا
12:36 لهستان

فرستادن