گزارش ذخیره

آیا می توانید از چالش تلفظ OUGH عبور کنید؟


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٨ (٨ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:08 Rough
00:11 Though
00:15 Bought
00:18 Through
00:20 Plough
00:23 Cough
00:26 Thorough
00:29 Tough
00:32 Dough
00:35 Ought to
00:37 Drought
00:40 Trough
00:42 Borough
00:46 Enough
00:48 Although
00:50 Thought
00:53 Slough
00:58 Furlough
01:01 Nought
01:03 Brought
01:13 Pronunciation Explanation
01:58 Free English Resources

فرستادن