گزارش ذخیره

بدنام ترین دشمنی علمی در تاریخ - لوکاس ریپل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٢٢ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن