گزارش ذخیره

اصطلاحات مفید برای آیلتس اسپیکینگ - بیان احساسات


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٢٠ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:20 برانگیخته
04:56 تحت تاثیر قرار
07:42 خشمگین
12:15 ناامید
16:50 بی صبر
19:18 خسته
22:35 خوشحال
26:21 سپاسگزار
28:31 عصبی
32:54 آرام
35:30 غمگین

فرستادن