گزارش ذخیره

نقشه های ذهنی - چگونه واژگان را سریع، آسان و دائم یاد بگیریم


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/٠٣/٠٤ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:35 نقشه های ذهنی
04:25 امتیاز کلیدی

فرستادن