گزارش ذخیره

25 جمله هوشمند برای استفاده روزانه در مکالمه انگلیسی | بهبود مهارت های مکالمه انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٢٩ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
07:00 سوالات باز شده
09:15 تماس بیشتر
11:34 ترک گفتگو

فرستادن