گزارش ذخیره

حروف بی صدا در انگلیسی a تا z با تمام قوانین | لهجه ها و تلفظ های انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/١٨ (٤ سال قبل)

فرستادن