گزارش ذخیره

چگونه یک نفر بیش از 2000 کودک را از دست نازی ها نجات داد - ایزولت گیلسپی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٠٧ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن