گزارش ذخیره

نحوه پرینت سه بعدی بافت انسانی - تانکا جونز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٥ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن