گزارش ذخیره

فلان چیز و راه های خنده دار دیگر برای نام گذاری اشیا به زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٢٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:53 thingamajig, thingamajiggy, thingamajigger
01:41 thingamabob
02:24 doohickey, doodad, whatchamacallit
03:08 thingy

فرستادن