گزارش ذخیره

آیلتس اسپیکینگ قسمت 2: نکات عالی و عبارات مفید


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:22 مقدمه
01:42 نکته شماره 1. یک ساختار شفاف برنامه ریزی کنید
03:57 نکته شماره 2. مستقیم باشید
06:54 نکته شماره 3. از زمان های مختلف استفاده کنید
10:38 نکته شماره 4. از قالب های انعطاف پذیر استفاده کنید
12:38 السا
14:48 نکته شماره 5. از دستگاه های منسجم استفاده کنید
17:24 نکته شماره 6. وارد جریان شوید

فرستادن