گزارش ذخیره

لاس ماریپوزاس چه کسانی بودند و چرا به قتل رسیدند؟ - لیزا کراوز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/١٨ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن