گزارش ذخیره

آیا این سخت ترین صدا برای تلفظ است؟ | تلفظ کامل!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٢ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 صدای SKS
02:27 صداهای ST
03:50 صداهای SPS
04:37 جملات تمرینی

فرستادن