گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری: مدیریت تعارض، قسمت1 - آموزش زبان انگلیسی


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٢٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 نیت مثبت را در نظر بگیرید
01:45 گوش کن و باز باش

فرستادن