گزارش ذخیره

نحوه استفاده از "COME HOME" [50 عبارت طبیعی انگلیسی]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١١/٠٤ (٧ سال قبل)

فرستادن