گزارش ذخیره

زبان انگلیسی شما در چه سطحی است؟ این تست را انجام دهید!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٨ (١ سال قبل)

00:00 بیا یه تست بزنیم
01:11 مبتدی – مقدماتی
11:01 متوسط- بالای متوسط
19:27 پیشرفته

فرستادن