گزارش ذخیره

نکات نوشتن مقاله انگلیسی - نمره رایتینگ آیلتس، تافل، CAE خود را بهبود بخشید


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/١٨ (٥ سال قبل)

00:28 نکات کلی مقاله نویسی
00:34 آیلتس تافل و CAE
01:34 زمان خود را مدیریت کنید
02:38 فرمت استاندارد مقاله
04:22 برای ارائه موضوع از کلمات خود استفاده کنید
04:34 خلاصه کردن نکات خود و بیان مجدد پاسخ خود
04:39 از کلمات انتقال و پیوند استفاده کنید
05:04 نقطه گذاری خود را بهبود بخشید
05:47 گرامر خود را بهبود بخشید
06:34 تمرین کامل می کند
07:29 پاراگراف ها را مشخص کنید
07:53 نمونه های نوشتاری 10-15

فرستادن