گزارش ذخیره

نحوه استفاده از حال کامل ساده و حال کامل استمراری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٢٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 چگونه می توان حال کامل استمراری را تشکیل داد
04:04 ارتباط گذشته و حال
07:20 نتایج
08:59 حال کامل ساده در مقابل استمراری
12:06 تمرکز بر نتایج در مقابل تمرکز بر فرآیند

فرستادن