گزارش ذخیره

امروز و دیروز (زمان حال , گذشته) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠١ (٥ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:48 آیا (you, he, she, they)؟
04:15 امروز و دیروز (عبارات زمانی)
05:33 گفتگو

فرستادن