گزارش ذخیره

واضح انگلیسی صحبت کنید - از این 200 کلمه انگلیسی استفاده روزانه برای تمرین مکالمه انگلیسی خود استفاده کنید!


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٦ (٩ ماه قبل)

فرستادن