گزارش ذخیره

نمونه سوال و پاسخ اسپیکینگ تافل - نمره 22 از 30 (نحوه کار بر روی تلفظ)


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٨ (١ سال قبل)

فرستادن