گزارش ذخیره

10 مکالمه بسیار کوتاه (محل کسب و کار) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٨ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:44 ده مکالمه بسیار کوتاه
03:45 نقش بازی (تمرین با مارک)

فرستادن