گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری: مدیریت تعارض، قسمت3 - آموزش زبان انگلیسی


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/١٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:19 مسئولیت بپذیر
01:38 روی آینده تمرکز کنید

فرستادن