گزارش ذخیره

برای اسپیکینگ آیلتس قسمت 2 آماده شوید- نحوه ایده گرفتن


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/٢٩ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:30 به دسته بندی ها فکر کنید
02:54 چیزهای خوب و بد
03:22 چیزهای بد
04:35 جستجوی اینترنتی، جستجو در اینترنت
06:50 شهرهای هوشمند
08:06 ایده های بیشتر

فرستادن