گزارش ذخیره

تاریخچه تاریک تست های هوش - استفان سی. دامبروفسکی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٠٨ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن