گزارش ذخیره

آموزش زبان انگلیسی با راتاتویی | توصیف یک غذای فوق العاده


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:30 غذا
10:15 داستان
12:46 کلمات
18:53 هیچ چیز کوتاهی نیست
19:40 تشنه بیشتر
21:48 بخور

فرستادن