گزارش ذخیره

چیزی برای خوردن (فهرست خرید) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٥ (٣ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:38 چیزی برای خوردن (در سوپرمارکت)
05:47 تمرین بیشتر

فرستادن