گزارش ذخیره

تمرین مکالمه انگلیسی | بهبود مهارت های صحبت کردن | در دکتر


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٣١ (١ سال قبل)

00:00 نزد پزشک (میگرن)
01:42 مقدمه
02:10 آبریزش بینی
03:25 سلب مسئولیت
03:34 کهیر
03:40 صحبت کردن خود را با السا اسپیک تمرین کنید
06:48 درد
07:17 گرفتن وقت دکتر
08:41 بیخوابی
08:56 یک سوال از شما
09:49 سوزش سردل
10:12 در دکتر
11:38 تب
12:03 در دکتر





فرستادن