گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی | یادگیری زبان انگلیسی با دوستان! | درس انگلیسی — قسمت کریسمس دوستان | قسمت 1


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/١٩ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 صحنه
01:27 تحلیل و بررسی
16:22 من اهمیتی نمی دهم
21:00 من فکر نمی کنم
30:42 مرور

فرستادن