گزارش ذخیره

معضل اخلاقی: آیا باید از شر پشه ها خلاص شویم؟ - تالیا هکت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٢ (٨ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن