گزارش ذخیره

آیلتس اسپیکینگ گرفتن نمره 9


کانال آکادمی انگلیسی کانال آکادمی انگلیسی
١,٩٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٢ (١ سال قبل)

00:00 صحبت کردن قسمت 1
03:14 بخش 1 استراتژی
04:02 صحبت کردن قسمت 2
06:45 بخش 2 استراتژی
07:24 صحبت کردن قسمت 3
11:05 بخش 3 استراتژی

فرستادن

آیلتس ریدینگ نمره 9
آیلتس ریدینگ نمره 9
١٢ ماه قبل