گزارش ذخیره

اصطلاحات انگلیسی برای افرادی که مست می شوند | دایره لغات خود را بهبود بخشید


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٠٩ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:46 Sober
01:44 Drunk
02:41 This
04:01 They are
04:34 The next morning
06:57 Get so drunk
08:08 Double fist

فرستادن