گزارش ذخیره

آیا واقعاً قطبی در قطب شمال وجود دارد؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/٢٠ (٦ سال قبل)

فرستادن