گزارش ذخیره

زبان انگلیسی شما در چه سطحی است؟ در این آزمون شرکت کنید (c1 , c2)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٢ (١١ ماه قبل)

00:00 بیا یه تست بزنیم
01:03 مسابقه گرامر (C1/C2)
08:52 مسابقه واژگان (C1/C2)

فرستادن