گزارش ذخیره

چگونه اعتماد به نفس بیشتری ایجاد کنیم [و از خجالتی بودن دست برداریم]


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٠١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 خجالتی چیست
02:14 پروژه خانم ها
02:53 خجالتی بودن را متوقف کنید
09:17 تمرین

فرستادن