گزارش ذخیره

10 راه برای بهبود تلفظ انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٢٦ (٣ سال قبل)

00:50 10 راه برای بهبود تلفظ انگلیسی
01:07 سایه زدن
02:39 عبارات یا جملات کامل را تمرین کنید
05:05 لحن و تاکید کلمات را تمرین کنید
06:56 یاد بگیرید که کدام صداهای کلیدی برای شما دشوار است
08:00 جزئیات را بیاموزید: پیوند، کاهش
10:25 کلمات چالشی را تمرین کنید
12:33 چرخاندن زبان را تمرین کنید
14:43 IPA را مطالعه کنید
16:59 خود را با پیامک صوتی آزمایش کنید
17:27 خودتان را ثبت کنید و مقایسه کنید
20:13 کتاب الکترونیکی رایگان را از اینجا دانلود کنید

فرستادن