گزارش ذخیره

پاسخ های کوتاه (بله , خیر) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 جواب های کوتاه
08:20 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن